piątek, 19 września 2008

Budowa domuBudowa nawet najmniejszego domu, jest trudnym i czasochłonnym procesem,
który moe sie w pełni powiesc jedynie w przypadku posiadania przez wszystkich
jego uczestników duej dozy wiedzy, umiejetnosci i rzetelnosci w wykonywaniu
powierzonych im czynnosci.
Zgodnie z Prawem Budowlanym, uczestnikami procesu budowlanego, sa:
1) 1) inwestor,
2) 2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) 3) projektant,
4) 4) kierownik budowy lub kierownik robót.
Kady z nich ma do spełnienia okreslone obowiazki, opisane w rozdziale 3, od art.
18 do art. 27 Prawa Budowlanego.
Jako inwestor, powinnismy przede wszystkim dopilnowac: opracowania projektu
budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, objecia kierownictwa
budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, a w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub
warunkami gruntowymi, objecia nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych,
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Inwestor ma te prawo w kadym przypadku, niezalenie od istnienia takiego
obowiazku w pozwoleniu na budowe, zatrudnic inspektora lub inspektorów
nadzoru, oraz zobowiazac projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego nad
realizacja jego projektu.

Brak komentarzy: