piątek, 19 września 2008

KUPUJEMY DZIAŁKE BUDOWLANA.Podejmując decyzje o budowie własnego domu jednorodzinnego, musimy
pamiętać o podstawowej zasadzie, panującej w polskim prawie,  właściciel
gruntu jest zawsze właścicielem wszystkiego, co sie na jego gruncie znajduje, a
wiec take wzniesionych na nim budynków i budowli.

Z zasady tej wynika m.in. to, e jeżeli zawrzemy z deweloperem umowe o
wybudowanie domu na działce, stanowiącej jego własnosc i w trakcie budowy
deweloper zbankrutuje, to dom, którego własnosc, razem z działka, nie została
jeszcze przeniesiona na nas aktem notarialnym, przechodzi w rece syndyka. My
stajemy sie jedynie wierzycielem upadłej firmy i moemy wystepowac o zwrot
wpłaconych na budowe pieniedzy, jeeli syndyk dysponowac bedzie jakimikolwiek
srodkami po spłaceniu wierzycieli majacych pierwszenstwo w zaspokajaniu swoich
nalenosci, takich jak Urzad Skarbowy, ZUS czy banki.

W zwiazku z tym, niezalenie, czy bedziemy budowac dom samodzielnie,
zatrudniajac odpowiednia firme, czy dom bedzie budował dla nas deweloper,
bardzo wane jest, aby przed rozpoczeciem inwestycji zostac włascicielem gruntu,
na którym rozpoczniemy inwestycje.

Wyjatkiem od powyszej zasady jest budowa domu na działce oddanej w
uytkowanie wieczyste, gdy grunt stanowi własnosc gminy lub Skarbu Panstwa, a
wzniesiony budynek jest własnoscia uytkownika. Zachowanie własnosci
wybudowanego budynku, do czasu wygasniecia umowy uytkowania wieczystego,
gwarantuja uytkownikowi zapisy Art. 235 §1 i 2 kodeksu cywilnego. Dopiero po
ewentualnym wygasnieciu umowy uytkowania wieczystego, jeeli nie zostanie
ona przedłuona, budynek zostanie przejety przez własciciela gruntu, a
dotychczasowemu uytkownikowi zostanie wypłacona jego wartosc rynkowa,
ustalona przez rzeczoznawce majatkowego (§ 34 Rozporzadzenia Rady Ministrów
z 27 listopada 2002 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny nieruchomosci oraz
zasad i trybu sporzadzania operatu szacunkowego – Dz. Ust. nr 230 poz. 1924).
Zanim podejmiemy ostateczna decyzje o zakupie działki warto upewnic sie, e
bedziemy mogli wybudowac na niej dom naszych marzen. Poniej znajdziecie
Panstwo porady, jakie informacje naley uzyskac i gdzie je zdobyc, przed
podjeciem ostatecznej decyzji o nabyciu działki.

Brak komentarzy: