piątek, 19 września 2008

Zaczynamy
Zamierzeniem twórców Poradnika jest pomoc osobom, które planuja samodzielnie
wybudowac własny dom jednorodzinny na posiadanej lub nabytej przez siebie
działce, w przebrnieciu przez mudny i czasochłonny proces inwestycyjny.

Poradnik zawiera chronologicznie ułoony opis czynnosci formalno-prawnych,
niezbednych do rozpoczecia, prowadzenia i finalizacji inwestycji budowlanej.
W załoeniu twórców stanowic ma swego rodzaju instrukta, jak przygotowac sie
do zakupu gruntu, uzyskac niezbedne informacje dotyczace planów
zagospodarowania przestrzennego, przygotowac sie do rozpoczecia inwestycji,
stworzyc prawidłowy projekt umoliwiajacy wystapienie o pozwolenie na budowe,
uzyskac pozwolenie na budowe domu, znalezc odpowiedniego wykonawce robót,
zgodnie z przepisami rozpoczac i prowadzic budowe, uzyskujac niezbedne
pozwolenia i decyzje, a po zakonczenie budowy i odbiór domu.

Inne cele, stawiane sobie przez twórców Poradnika, to przekazanie praktycznych
porad i informacji, dotyczacych trybu załatwiania licznych formalnosci w trakcie
poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego; zapoznanie z obowiazujacymi
formularzami, które sa konieczne do wypełnienia i złoenia we własciwych
instytucjach przed rozpoczeciem budowy, w trakcie jej trwania i po zakonczeniu;
oraz przekazanie aktualnych, ujednoliconych tekstów ustaw i podstawowych
przepisów zwiazanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji i prowadzeniem
budowy domu.

Jednoczesnie informujemy, e w Poradniku nie zamiescilismy informacji o
architektonicznych i technicznych aspektach budowy domu. Tworzac Poradnik
skupilismy sie na formalno-prawnych i organizacyjnych aspektach procesu
inwestycyjnego.

Poradnik sporzadzony został zgodnie z aktualnym na dzien 31 lipca 2003 r.
stanem prawnym i przepisami zwiazanymi z budownictwem, po znacznych
zmianach w Prawie Budowlanym, które weszły w ycie dnia 11 lipca 2003 r.


Brak komentarzy: